ดังเช่นว่า ที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โดยบริการออนไลน์ที่ใช้เพื่อสำหรับการก่อคดีการเดิมพัน ที่ตั้งของผู้ให้บริการโครงข่าย ที่ตั้งของระบบข้อมูลโครงข่ายที่ผู้ต้องสงสัยแล้วก็ข้าราชการการเดิมพันใช้ ผู้ต้องสงสัยให้ความให้การช่วยเหลือด้านอาชญากรรมการเดิมพันออนไลน์ สถานที่ทางอาญา อื่นๆอีกมากมาย

(2) อาชญากรรมการเดิมพัน มังกรฟ้า ข้ามเขตแดนซึ่งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะหลายที่มีสิทธิ์ยื่นฟ้องเพื่อซักถามจะถูกยื่นฟ้องรวมทั้งซักถามโดยหน่วยงานความยั่งยืนสาธารณะเป็นที่ยอมรับในตอนแรกหรือหน่วยงานความยั่งยืนสาธารณะที่ก่อคดี ถ้าเกิดมีข้อโต้แย้งให้ปรับแต่งโดยการหารือตามหลักทฤษฎีที่เอื้อต่อการพิสูจน์เรื่องจริงของอาชญากรรมรวมทั้งคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากการฟ้องร้องคดี ถ้าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้วันหลังการปรึกษาหารือและขอคำแนะนำ ให้หน่วยงานความยั่งยืนมั่นคงสาธารณะในระดับที่สูงกว่าระบุหน่วยงานความมั่นคงและยั่งยืนสาธารณะที่เกี่ยวเนื่องยื่นเรื่องเพื่อไต่สวน

อาชญากรรมการเดิมพันข้ามแดนที่ทำในต่างแดนถูกระบุโดยกระทรวงความมั่นคงและยั่งยืนสาธารณะ สำนักงานอัยการสูงสุด แล้วก็ศาลสามัญชนสูงสุด

(3) ในเหตุการณ์อะไรก็ตามต่อแต่นี้ไป หน่วยงานความยั่งยืนสาธารณะที่เกี่ยวเนื่องบางทีอาจทำสอบปากคำด้วยกันข้างในขอบเขตหน้าที่ของมังกรฟ้า ตัวเอง:

1. คนหนึ่งก่อคดีหลายประเภท

2. อาชญากรรมร่วม

3. ผู้ต้องสงสัยในอาชญากรรมร่วมก่อคดีอื่น

4. อาชญากรรมที่ทำโดยผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งการจัดการคดีจะเอื้อต่อการตรวจตราความเป็นจริงของคดี

(4) ถ้าเกิดผู้ต้องสงสัยในคดีอาญามีเยอะมากแม้กระนั้นไม่กระทบต่อการพิเคราะห์ข้อสรุปทางอาญาของผู้ต้องหาร่วมทางอาญาและก็เชลยที่เข้ามาในคดีแล้ว ความรับผิดชอบทางอาญาของผู้ต้องหาร่วมรวมทั้งเชลยที่ ได้มาถึงคดีสามารถสอบปากคำล่วงหน้าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคดีอาชญากรรมร่วมการเดิมพันข้ามเขตที่มีเขตอำนาจศาลที่ก่อตั้งขึ้น ภายหลังที่ผู้ต้องสงสัยและก็เชลยในคดีอาญาเป็นจำนวนมากถูกนำตัวกลับมาฟ้องร้องคดีแล้ว โดยปกติจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของหน่วยงานความยั่งยืนมั่นคงสาธารณะ ผู้แทน รวมทั้งศาลพสกนิกรภายใต้อำนาจศาลของตนเอง เขตอำนาจศาลเดิม

7. การรวบรวมรวมทั้งวิเคราะห์หลักฐานในคดีอาชญากรรมการเดิมพันข้ามเขตแดน

(1) หน่วยงานความยั่งยืนสาธารณะ มังกรฟ้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ศาลพสกนิกร จำเป็นต้องมีความสนใจกับการรวบรวม ทวน และก็วินิจฉัยหลักฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับในการจัดแจงกับคดีอาชญากรรมการเดิมพันข้ามแดน หน่วยงานความยั่งยืนสาธารณะควรปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย ประพฤติตามมาตรฐานทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวพัน และก็เก็บรวบรวมรวมทั้งดึงหลักฐานทางไฟฟ้าในลักษณะที่ครอบคลุม มีจุดหมาย แล้วก็ทันการ อัยการรวมทั้งศาลพลเมืองควรจะทวนและก็วินิจฉัยหลักฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับความถูกต้องชัดเจน ความถูกต้องแน่ใจโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งความเกี่ยวเนื่อง